En Ust

21 Temmuz 2024

Menü Altı
Menü Altı

Serbest çalışan hekimlerle bakanlık köprüleri attı!

Serbest çalışan hekimlerle bakanlık köprüleri attı!

Sağlıkta bir süredir devam eden kaos yeni bir boyut kazandı.

Kıbrıs Türk Serbest Çalışan Hekimler Birliği, Sağlık Bakanlığı’nı mahkeme kararına uymamakla suçlayarak “Mandamus emrine riayetsizliğin” ortadan kaldırılmasını talep etti.

Birlik, Sağlık Bakanlığı aleyhine hapislik istidası dosyaladıklarını ve bahse konu istidanın 3 Ekim tarihinde görüleceğini de duyurdu.

Bakanlık ise Serbest Çalışan Hekimler Birliği Başkanı Remzi Gardiyanoğlu’nun birlik adına yaptığı basında çıkan açıklamalarının gerçeği yansıtmadığını kaydederek, “kişisel hırslarla sağlığın tartışılmasına izin vermeyeceklerini” belirtti.

Serbest Çalışan Hekimler Birliği Başkanı Remzi Gardiyanoğlu konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, Mandamus Emrine riayetsizliğin ortadan kaldırılması amacıyla Sağlık Bakanlığı aleyhine hapislik istidası dosyaladıklarını ve bahse konu istidanın 3 Ekim tarihinde görüleceğini duyurdu.

Gardiyanoğlu, Sağlık Bakanlığı aleyhine 2015 yılı Kasım ayında Mandamus Emirnamesi ısdar etmek amacıyla başlattıkları hukuk mücadelesini anımsatarak, Yüksek Mahkemenin 1 Şubat 2017 tarihinde alınan Mandamus emrini hatırlattı.

Sağlık Bakanlığı’nın Mandamus emirnamesine aykırı olarak yükümlülüklerini bugüne değin yerine getirmediğini ileri süren Gardiyanoğlu, emre riayetsizliğin ortadan kaldırılmasını talep etti.

Bakanlık yalanladı… “Kişisel hırslar”

Sağlık Bakanlığı ise, Kıbrıs Türk Serbest Çalışan Hekimler Birliği Başkanı Remzi Gardiyanoğlu’nun Birlik adına basında çıkan açıklamalarının, gerçeği yansıtmadığını kaydederek, “kişisel hırslarla sağlığın tartışılmasına izin vermeyeceklerini” belirtti.

Sağlık Bakanlığı, sağlık sisteminin paydaşlarından biri olan KTSÇHB’nin “yasal dayanaktan yoksun”, “tamamen iftiraya dayalı” ve “sağlık sisteminde kaos yaratmaya yönelik” açıklamaları ve girişimleri ile ilgili yasal girişimde bulunacağını da açıkladı.

Sağlık Bakanlığı konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, “gerçeği yansıtmayan açıklamalarına, halkımızın yanlış bilgilendirilmemesi ve kendisinin sağlık üzerinden politika yapmasına ve kişisel hırslarının karşılanmasına asla izin vermemek adına cevap verme gereği duyulmuştur” dedi.

Bakanlık, Serbest Çalışan Hekimler Birliği Başkanı Remzi Gardiyanoğlu’nun, “bakanlık ve yetkililerinin, kamu hastaneleri haricinde yasa dışı çalışmaya devam eden kamu hekimlerini görmezden gelerek, haklarında disiplin soruşturması başlatmamak suretiyle Yargıtay’ın mandamus emirnamesine aykırı hareket ettiği” iddiasını sürdürerek yeni açıklamalar ve girişimler yaptığını kaydetti.

“Şikayetler değerlendirildi…”

KTSÇHB’nin 2 Ağustos’ta Bakanlığa yapılan şikayet başvurusuna müteakip, 3 Ağustos tarihinde gerekli görevlendirmelerin yapıldığı ve Bakanlığın 4-12 Ağustos’ta tüm özel klinik, özel hastane ve özel muayenehanelerde çeşitli denetimler yaparak, hazırlanan raporu KTSÇHB ve Ombusdman’a ulaştırdığına dikkat çekilen Sağlık Bakanlığı açıklamasında, şöyle denildi:

“18.08.2017 tarihinde KTSÇHB’nce 5 doktorla ilgili yapılan ikinci şikayet de bakanlığımızca değerlendirilmiş, 3 doktorun 1 Ağustos 2017 den sonra faaliyette bulunmadıkları görüldüğünden soruşturma açılmamış, 2 doktorla ilgili ise soruşturma memuru atanmıştır. Soruşturma memurunun çalışmaları devam etmektedir. Soruşturması devam eden doktorlardan Dr. Sıla Usar İncirli’nin reçetesi üzerinde oynama yapıldığı gerekçesiyle polise başvurulduğu ilgili doktor tarafından bakanlığımızın bilgisine getirilmiştir. Polis raporları doğrultusunda soruşturma sonuçlandırılacaktır.”

“Denetimler devam ediyor”

Açıklamada, konunun hassasiyetini göz önünde bulunduran Bakanlığın 28 Ağustos, 4 Eylül ve 15 Eylül tarihlerinde de görevlendirilen müfettişler tarafından tüm ilçelerde kontrol ve denetimler yaptığı, bundan sonraki süreçte de ikinci iş yasağının uygulanması konusunda gerekli denetim ve kontrollerin yapılmaya devam edileceği vurgulandı.

Mahkeme emrinin uygulanması hususunda Bakanlığın hem kendi üzerine düşen görevleri yerine getirdiği, hem de tüm hastane başhekimleri ve kamuda çalışan doktorlara emre uyulması konusunda 9 Mayıs 2017 tarihli genelge ve 27 Temmuz 2017 tarihli basın duyurusu ile gerekli uyarıları yaptığına dikkat çekilen açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Tüm kamuoyu bilmelidir ki, 2 Şubat 1 Ağustos tarihleri arasında Yüksek İdare Mahkemesinin sağlıktaki eksikliklerin giderilmesiyle ilgili tanıdığı süre içerisinde bakanlığımız, sağlık sistemi içinde en önemli yasalardan biri olan Döner Sermaye yasasını Meclisten oy birliği ile geçirip onay için Cumhurbaşkanlığına göndermiştir.

Yine sağlık sisteminin önemli yasalarından olan Hasta Hakları yasası, Kam Sağlık değişiklik yasası, Özel Hastaneler değişiklik yasaları da Bakanlar Kurulundan geçirilip Meclise sevk edilmiştir.

Yine bu yasalara bağlı olarak birçok tüzük Bakanlar Kurulundan geçirilip yürürlüğe konmuştur.

Tüm bu yapılanlardan sonra halen daha Kıbrıs Türk Serbest Çalışan Hekimler Birliği’nin yalan, iftira ve kişisel hırsları ile yasal dayanaktan yoksun açıklamalar ile sağlık üzerinde kaos yaratmasına Sağlık Bakanlığı olarak asla izin vermeyeceğiz.”

“Sağlık siteminin sorumluluğu Sağlık Bakanlığı’ndadır”

“Tüm kamuoyu bilmelidir ki sağlık siteminin sorumluluğu Sağlık Bakanlığı’ndadır” denilen açıklamada, Bakanlığın da hiçbir ayrım yapmadan, hem kamuda, hem de özelde sağlık hizmetlerinin ahenk içinde ve hasta memnuniyetinin en üst düzeye çıkarılmasında üzerine düşen sorumluluğu yerine getireceği belirtildi.

Sağlık Bakanlığı açıklamasında ayrıca sağlık sisteminin paydaşlarından biri olan KTSÇHB’nin “yasal dayanaktan yoksun”, “tamamen iftiraya dayalı” ve “sağlık sisteminde kaos yaratmaya yönelik” açıklamaları ve girişimleri ile ilgili Bakanlığın yasal girişimde bulunacağı da kaydedildi.

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir