Menü Altı
Menü Altı

Serbest çalışan hekimler yine dava açıyor

Serbest çalışan hekimler yine dava açıyor

Serbest Çalışan Hekimler Birliği, Sağlık Kurumları Ücretler Tarifesi Tüzüğü’nde yapılmaya çalışan değişiklik için iptal davası açıp, ara emri talep edecek.

Serbest Çalışan Hekimler Birliği Başkanı Remzi Gardiyanoğlu, sağlık ve çalışma haklarının korunabilmesi amacıyla 2009 yılında başlattıkları hukuk mücadelesini devam ettirdiklerini bildirdi.

Gardiyanoğlu, 2013 yılında geçen İyi İdare Yasası’ndan aldıkları hak ve birliği destekleyen üyeleri ve halkın desteği ile ilgili tüzüğün iptal edilmesi için Yüksek İdare Mahkemesi’ne iptal davası açıp ve ara emri talep edeceklerini duyurdu.

Serbest Çalışan Hekimler Birliği Başkanı Remzi Gardiyanoğlu yaptığı yazılı açıklamada, Anayasa Mahkemesi’nin Kamu Sağlık Çalışanları için aldığı kararın uygulanmadığını ve Kamu Sağlık Çalışanları Yasası ile yapılamayanın, Sağlık Kurumları Ücretler Tarifesi Tüzüğü’nde değişiklikle yapılmaya çalışıldığını ileri sürdü.

Gardiyanoğlu, 2013 yılında geçen İyi İdare Yasası’ndan aldıkları hak ve birliği destekleyen üyeleri ve halkın desteği ile, ilgili tüzüğün iptal edilmesi için Yüksek İdare Mahkemesi’ne iptal davası açıp ve ara emri talep edeceklerini duyurdu.

Yüksek İdare Mahkemesi’ne iptal davası ve ara emri

11 Eylül Pazartesi günü Yüksek İdare Mahkemesi’ne iptal davası ve ara emrini dosyalayacaklarını söyleyen Gardiyanoğlu, “Ülkemizde, en büyük hukuki denetim organı olan Anayasa Mahkemesi kati kararını vermiş olmasına rağmen, yönetimi elinde bulunduran güruh gerekli hukuk dersini halen almış değildir” dedi.

Gardiyanoğlu, 2015 yılında Sağlık Bakanlığı aleyhine Mandamus emirnamesi ısdar etmek amacıyla başlattıkları hukuk mücadelesine de, Sağlık Bakanlığı’nın Yüksek Mahkemenin Mandamus emirnamesi ısdar etme kararına aykırı olarak işlem yapmaması hasebiyle ileri işlem yaparak devam ettiklerini ifade eden Gardiyanoğlu, şöyle devam etti:

“Bilindiği gibi Kamu hekimi olup ikinci iş yasağına aykırı olarak çalışan hekimlerin tespiti amacıyla 12/2006 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Yasası’ndaki haklarımıza istinaden kamu görevinde çalışan doktorların 2011, 2012, 2013 ve 2014 yılları içerisinde bu görevleri dışında yaptıkları doktorluk mesleğinden elde ettikleri gelirlerden vergi tahsil edilip edilmediğini, isim listelerini, ödedikleri vergi miktarını ve haklarında disiplin işlemi başlatıp başlatılmadığı hususunda Sağlık Bakanlığında işlem başlatmıştık. Ancak sağlık Bakanlığının taleplerimizi doğrudan ve dolaylı olarak ret etmesi üzerine Muhterem Yargıtay Asli Yetkiye başvurarak Mandamus emirnamesi talep etmiştik.

Muhterem Yüksek Mahkeme, Sağlık Bakanlığı’nın 01.02.2017 tarihinden itibaren 6 ay zarfında 6/2009 sayılı Sağlık Çalışanları Yasası’nın, 43/1, 45 ve 93/1 maddeleri altındaki yetkilerini kullanarak, kamudaki görevleri dışında başka iş yapan kamu sağlık çalışanı doktorlar ile ilgili yasal görevlerini yerine getirmelerine dair Mandamus Emri vermiştir.

Yüksek Mahkeme’nin Sağlık Bakanlığı’na verdiği süre hitam bulmuş Sağlık Bakanlığı ise Mandamus emirnamesine aykırı olarak yükümlülüklerini bugüne değin yerine getirmiş değildir.

Sağlık Bakanı Muhterem Mahkemeye nitekim gelmiş ve aleyhine emir verilse dahi emre uymayacağını ve istifa edeceğini peşinen söylemiştir.

Emir çıkmasına kendisine süre verilmesine rağmen görevlerini yerine getirmeyen Sağlık Bakanı aleyhine hapislik müracaatımızı yapıyoruz. Dolayısıyla tüm kamuoyunu, sayın bakanın istifa edip etmeyeceği hususunda dikkat buyurmaya davet ediyoruz. Bakalım; sayın Bakan Mahkeme emrine mi uyacak yoksa hukuk değil ben mi deyip istifa mı edecektir.”

Kamuoyunu boş bir yanıltma çabası…

Sağlık Bakanlığı tarafından sanki Mandamus emirnamesinin gereğiymiş gibi, Sağlık Kurumları Ücretler Tarifesi Tüzüğü’nde değişiklik yapılmaya çalışıldığını savunan Gardiyanoğlu, bunun sadece kamuoyunu boş bir yanıltma çabasından ibaret olduğunu ileri sürdü.

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir