Menü Altı
Menü Altı

Hem Dev-İş hem Serbest Çalışan Hekimler Birliği ara emri istedi

Hem Dev-İş hem Serbest Çalışan Hekimler Birliği ara emri istedi

Sağlıktaki ikinci iş sorununa çözüm olacağı umuduyla hazırlanan tüzük mahkemelik oldu. Hem Dev-İş hem de Serbest Çalışan Hekimler Birliği, tüzüğün iptali için yasal yollara başvurdu.

Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu (Dev-İş) DEV-İŞ, devlet hastanelerinde ücretli sağlık hizmeti verilmesini düzenleyen tüzük değişikliği ile ilgili bugün ara emri başvurusunda bulundu.

DEV-İŞ Başkanı Hasan Felek yaptığı yazılı açıklamada, söz konusu uygulama ile kamusal sağlık hakkının gasp edildiğini, bu uygulamanın kamusal fayda ilkesi ile örtüşmediğini ve ‘özelleştirme mantığının’ kamusal sağlık kurumlarına ithal edildiğini ileri sürdü.

Felek açıklamasında, Bakanlar Kurulu’nu ve Sağlık Bakanlığı’nı dava ederken, söz konusu ara emrini dayandırdığı hususları da sıraladı.

Sağlıktaki yeni uygulamanın Anayasa’nın 1.,3., 4., 5., 7, 10., ,45, 55, 110, 122., ve 152. Maddelerine aykırı olduğunu veya örtüşmediğini, karar alınırken kamu yararı ve/veya kamu çıkarının etken olmadığını ve dava konusu kararın kamu yararı içermediği savunulan başvuruda, “Ayrıca davalılar işbu kararları üretirken keyfi davranmışlardır ve/veya zümresel çıkar gözetmişleridir. Bununla birlikte Alınan kararlar ve/veya yapılan işlemler Kamu Görevlileri Yasası’nın tefsir ve 114. Maddeleri ile ilgili diğer maddelerine, Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) Yasası madde 20’ye, Hastaneleri Kontrol Yasası Madde 3’e, Kamu Sağlık Çalışanları Yasası Madde 40, 102’ye ve ilgili maddelerine, 13/76 sayılı Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Yasasının 24., 37. maddelerine, Sosyal Güvenlik Yasası’na ve Sosyal Sigortalar Yasası Bölüm III’teki hastalık sigortası ilkelerine, Sağlık Kurumları Ücretleri Tarifesi Tüzüğünün amaç ve felsefesine, Kamu Sağlık Çalışanlarının Çalışma Saatleri Tüzüğüne ve 27/13 sayılı İyi İdare Yasasının 2, 5., ve 19. ve ilgili maddelerine ve bu yasaların özlerine aykırıdır” denildi.

Felek, Sağlık Bakanlığı ve Bakanlar Kurulu’nun, Anayasa’nın ve dava konusu kararlara bağlı yasaların açıkça yetki vermediği konularda düzenleyici işlem ve/veya tüzük yaptıklarını ve/veya karar aldıklarını, böylece hukuka aykırı davrandıklarını da savundu.

Felek, kamusal sağlık hizmetlerinin ücretsiz, kaliteli ve nitelikli bir hale dönüşebilmesi için mücadeleye devam edeceklerini ifade etti.

Serbest Çalışan Hekimler Birliği de ara emri istedi

Serbest Çalışan Hekimler Birliği, Sağlık Kurumları Ücretler Tarifesi Tüzüğü’nde yapılan değişiklik aleyhine iptal davası dosyalayıp, ara emri başvurusunda bulundu.

TAK muhabirinin Serbest Çalışan Hekimler Birliği Başkanı Remzi Gardiyanoğlu’ndan aldığı bilgiye göre, Serbest Çalışan Hekimler Birliği bugün saat 11.30’da Yüksek İdare Mahkemesi’ne dava dosyalayarak ara emri başvurusunda bulundu.

Gardiyanoğlu, ara emri başvurusunun yarın görüşüleceğini açıkladı.

Sağlık ve çalışma haklarının korunabilmesi amacıyla 2009 yılında başlattıkları hukuk mücadelesini devam ettirdiklerini ifade eden Gardiyanoğlu, 2015 yılında Sağlık Bakanlığı aleyhine Mandamus emirnamesi ısdar etmek amacıyla başlattıkları hukuk mücadelesini de sürdüreceklerini kaydetti.

Gardiyanoğlu, ara emri başvurusunun sonuçlanması ardından Mandamus emirnamesi konusunda da ayrı bir dava dosyalayacaklarını sözlerine ekledi.

(Kaynak: TAK)

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir