Menü Altı
Menü Altı

CTP, Girne’de en fazla 5 kat sınırı önerdi

CTP, Girne’de en fazla 5 kat sınırı önerdi

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Girne İlçe Yönetim Kurulu, Girne-Çatalköy İmar Planı taslağında bundan sonra yapılacak binalarda en fazla 5 kat sınırlaması getirilmesi ve bölgenin bölünerek, farklı kat uygulamaları öngörülmesinin olumlu gelişmeler olduğunu ancak bazı düzenlemelerin isabetli olmadığı değerlendirmesinde bulundu.

CTP Girne İlçe Yönetim Kurulu, Girne-Çatalköy İmar Planı ile ilgili görüş ve önerilerini Girne Belediyesi ve Şehir Planlama Dairesi’ne ilettiğini açıkladı.

CTP Girne İlçe Başkanı Mehmet Kale Kişi, konuyla ilgili açıklamasında, yıllardır farklı dönemlerde değişiklikler yapılan emirnamelerle yönetilen Girne’nin geç de olsa bir imar planına kavuşacak olmasını olumlu bir gelişme olarak değerlendirdiklerini, fakat özellikle son yıllarda yaşanan büyümenin plansız olmasının, kenti büyük altyapı sorunlarıyla karşı karşıya bıraktığını kaydetti.

Kişi, Girne İmar Planı hakkındaki görüş ve önerilerin dikkate alınarak sonuca ulaşmasını temenni ederek, yapmış oldukları tespitler konusunda halkı da bilgilendirmek istediklerini ifade etti.

Kazanılmış haklar

Mehmet Kale Kişi, Girne İmar Planı’nın yayınlanacağı güne kadar ve geçmişteki mevzuattan kaynaklı kazanılmış hakların yanı sıra planın sunulması sırasında “imarda kemikleşme” kavramından söz edildiğini ve kazanılmış hak sahiplerine ilaveten başka kişilerin de geçmiş emirnameler tahtında kazanılmış haklardan faydalanabileceğinden söz edildiğine işaret etti.

Buna karşın ne İmar Yasası’nda, ne de plan tasarısında imarda kemikleşmenin tanımı ve hangi oranda kemikleşme sayılacağının belirtilmediğini kaydeden Kişi, bunun, suiistimale açık ve son derece sakıncalı bir durum olduğunu belirtti.

Konut bölgeleri ve kat sayıları

Planda öngörülen şekli ile bundan sonra yapılacak binalarda en fazla 5 kat sınırlaması getirilmesini ve Girne’nin bölgelere bölünerek, farklı farklı kat uygulamaları öngörülmesini olumlu gelişmeler olarak gördüklerini belirten Mehmet Kale Kişi, ancak yapılan bazı düzenlemelerin isabetli olmadığını ifade etti.

Bölgesel hizmet merkezi olarak belirtilen alanın (doğu bölgesi çevre yolu ve civarı) sınırlarının genişletilerek mevcut durumda 2 kat sınırlaması olan yerin 5 kata çıkarılmasının bölgede altyapı ve trafik gibi birçok soruna yol açacağını savunan Kişi, bu durumun yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini bildirdi.

Yüksek öğretim

Yüksek öğretim dolayısıyla şehirde yaşayan öğrenciler ile Girne ekonomisinin önemli faydalar elde ettiğini kaydeden Kişi, ancak plansız büyümenin bu alanda da kendisini gösterdiğini, kent nüfusu içerisindeki öğrenci nüfus oranının oldukça yüksek rakamlara ulaşmasının kentin sağlıksız büyümesine yol açan faktörlerden biri olduğunu ifade etti.

Oxford gibi öğrenci kenti olan bir şehirde bu oranın nüfusun yüzde 18’i iken Girne’de bu oranın yüzde 33 olduğunun belirtildiğini hatırlatan Kişi, bu veriden hareketle mevcut üniversiteler ve izinlendirilenler dışında yeni üniversite izni verilmeyecek olmasının olumlu bir yaklaşım olduğunu düşündüklerini bildirdi.

Kişi “Bir yandan nüfusun daha fazla yükselmesini önlemek ile ilgili tedbir alınırken öte yandan yüksek eğitim kurumlarına inşaat toplam alanının yüzde 75’ine kadar imarına izin verilmesinin oldukça çelişkili bir yaklaşım olacağı kanaatindeyiz” ifadelerini de kullandı.

Sanayi

Mehmet Kale Kişi, Girne Çatalköy İmar Planıyla büyük çaplı sanayi işletmeleri ve kirlilik yaratan sanayi işletmelerinin İmar Gelişme Sınırı dışına çıkarılması, diğer sanayi işletmelerinse Küçük Esnaf Sitesi olarak öngörülen yere taşınmasının tasarlandığını belirtti.

Kişi, buna karşın büyük ve kirlilik yaratan işletmelere yer gösterilmeden bu işletmelerin taşınmasını beklemek veya öngörülen Esnaf Sanayi Sitesi’nin farklı bir alanda planlanmamasının atılacak adımların sanayiye bir fayda sağlamayacağının işareti olduğunu savundu.

Yeşil alanlar

Kişi, Girne Çatalköy İmar Planı’nın kente daha fazla yeşil alan ve halka açık alan kazandırması beklenirken bu beklentinin karşılanmadığını üzülerek gördüklerini kaydetti.

Kişi, sınırlı sayıdaki kamu alanlarının farklı maksatlarla kullanıldığını görmekle beraber, yeşil alanlar için yeterli yer öngörülmediğini ve birçok yeşil alanın şu an itibarıyla kapalı askeri bölgelerde öngörüldüğünü kaydederek, “Dolayısıyla bugün itibarı ile büyük ölçüde bu alanları yeşil alan olarak öngörmek gerçekçi gelmemektedir” dedi.

Kanalizasyon sorunu

Mehmet Kale Kişi, Girne kentinin en ciddi problemlerinden bir tanesinin mevcut yerel yönetime ait (Kaşgar Bölgesi) atık su arıtma tesisinin yetersiz ve yanlış bir yerde oluşu ve bazı turistik tesislerin atık sularını denizlere akıtması olduğunu kaydetti. Kişi, Girne’nin acilen mevcut ve gelecekte öngörülen nüfusun ihtiyacını giderecek atık su arıtma tesisine veya tesislerine ihtiyacı bulunduğunu anlattı.

Kişi, doğudaki arıtma tesisi koruma bölgesi ve kaplumbağa barınağının yer aldığı alan içerisinde bir diğerinin ise şu an itibarı ile kapalı askeri bölge olan Yılan Adası bölgesinde yer aldığını, her iki alan tercihinin de yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini belirtti.

Antik Liman ve Turizm Limanı

Yük ve yolcu limanı olarak hizmet veren Girne Turizm Limanı’nın sadece yolcu taşımacılığı ve marina olarak hizmet vermesinin hedeflenmesini doğru bir yaklaşım görmediklerini vurgulayan Kişi, bu durumun hem Ulusal Kıyılar ve Limanlar Master Planı’na hem de ülkenin ekonomik koşullarına uymadığını savundu.

Kişi, sadece Girne için değil ülke için paha biçilemez bir değere sahip Antik Girne Limanı’nın gerek yapısal, gerekse yönetsel olarak şu an itibarı ile çok kötü bir durumda olduğunu belirtti. Kişi, antik limanın yeniden düzenlenerek, demokratik ve özerk bir yapıda yönetilmesi, kaçak yapıların ortadan kaldırılması, turistik yatların ticaret yapma imkânlarını çoğaltacak önlemler alınması gerektiğini kaydetti.

Liman içerisinde kötü koşullarda geçimini sağlayan balıkçı teknelerinin tamamen kaldırılmasının isabetsiz olacağını ifade eden Kişi, balıkçılara yeni barınaklar yaratılması düşüncesinin olumlu bulmakla beraber antik limanda kısmen balıkçılara yer vermenin limanın otantikliğine katkı yapacağını düşündüklerini belirtti.

Kişi, raporun geniş haline, CTP Girne’nin sosyal medya hesaplarından ulaşılabileceğini de sözlerine ekledi.

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir