Menü Altı
Menü Altı

Hasta Hakları Yasa Tasarısı görüş bekliyor

Hasta Hakları Yasa Tasarısı görüş bekliyor

Kamu ve özel sağlık kurumlarından hizmet alanların haklarını düzenleyen Hasta Hakları Yasa Tasarısı, 20 Eylül tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak halkın bilgisine sunuldu.

Tasarıyla ilişkin görüş ve öneriler Resmi Gazete’de yayın tarihini izleyen yirmi gün içinde Meclis Başkanlığı’na yazılı olarak yapılabilecek.

Sağlık hizmeti alanların hak ihlallerinden korunabilmesini amaçlayan tasarı “tıbbi gereklilik dışında müdahale yapılması” ve “ötenazi yasağının ihlali” suçlarına asgari ücretin 20 katına kadar para ve 5 yıla kadar hapis cezası öngörüyor.

“Hasta Hakları Kurulu” oluşturulmasını da içeren tasarı, sağlık kuruluşu ve personelini seçme, bilgi isteme, mahremiyete saygı gösterilmesi gibi hakları düzenliyor

Sucuoğlu: “Sağlık reformunun parçası”

Konuyla ilgili TAK muhabirinin sorularını yanıtlayan Sağlık Bakanı Faiz Sucuoğlu, uzun süredir gündemde olan yasa tasarısının Sağlık Reformu’nun bir parçası olduğunu anlattı.

Yasa tasarısının kamu ve özel sağlık kuruluşlarından sağlık hizmeti alanların hak ihlallerinden korunmasını amaçladığını kaydeden Sucuoğlu, bu çerçevede düzenlenen hakları şöyle sıraladı:

“Sağlık kurum ve kuruluşlarını seçme ve değiştirme hakkı; sağlık personelini tanıma, seçme ve değiştirme hakkı; bilgi isteme hakkı; öncelik sırasının belirlenmesini isteme hakkı; tıbbi gereklere uygun teşhis, tedavi ve bakım hakkı; dini vecibelerin yerine getirilebilmesi hakkı; kayıtları inceleme ve kayıtların düzeltilmesini isteme hakkı; mahremiyete saygı gösterilmesi hakkı; bilgilendirilmiş onay olmaksızın tıbbi eyleme tutulmama hakkı; ilgilerin gizli tutulması hakkı; tedaviyi reddetme ve durdurma hakkı; güvenliğin sağlanması hakkı; şikayette bulunma ve dava açma hakkı; hizmetin sağlık kurum ve kuruluşu dışında verilmesi hakkı.”

Bu hakların büyük oranda Anayasa ve Tabipler Birliği Yasası ve diğer yasalarda düzenlendiğini ifade eden Sucuoğlu, bütün bu hakları tek noktada birleştirmeyi amaçlayan tasarının ayrıca “Hasta Hakları Kurulu” oluşturulmasını da öngördüğünü söyledi.

Sucuoğlu, şikâyetleri inceleyip değerlendirmek amacıyla oluşturulan Hasta Hakları Kurulu’nun, gerek görüldüğünde şikayet konusu Sağlık Bakanlığı’na bağlı kurum ve kuruluşlarda çalışan personelle ilgiliyse Bakanlığa, değilse Polis Genel Müdürlüğüne suç duyurusunda bulunma yetkisine sahip olduğunu anlattı.

Hasta haklarının geliştirilmesi için Bakanlığa görüş bildirebilecek Kurulun görevleri arasında hasta haklarıyla ilgili toplantılar düzenlemek de bulunduğunu söyleyen Sucuoğlu, Kurulun ihlallerle ilgili istatistikî veri toplama ve rapor hazırlama görevi de olduğunu kaydetti.

Hasta Hakları Yasası’nın çok geç kalınmış bir yasa olduğunu kaydeden Sucuoğlu yasa tasarısının hem hasta hem sağlık çalışanı adına önemli unsurlar içerdiğine işaret etti.

Sucuoğlu yasayı en kısa sürede hayata geçirmeyi hedeflediklerini söyledi.

İmge: “17 yıllık geçmişi var”

Evrensel Hasta Hakları Derneği Başkanı Emete İmge de, Hasta Hakları Yasası’na ilişkin taleplerin 17 yıllık geçmişi olduğunu söyledi.

Sürecin Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği’nin hasta hakları konusundaki girişimleriyle başladığını söyleyen İmge, Tabipler Birliği ve sağlık derneklerinin bir araya gelişiyle Hasta Hakları Platformu’nun oluştuğunu ve bundan 2 yıl sonra Evrensel Hasta Hakları Derneği’nin kurulduğunu anlattı.

“Amaç sağlık çalışanlarının haklarını kısıtlamak değil sağlık hizmetlerinin kalitesini artırmak”

Tasarının sağlık çalışanlarının haklarını kısıtlanmayı değil sağlık hizmetlerinin kalitesini artırmayı amaçladığına işaret eden İmge, “Şu an mevcut olan yasal zeminde, hak ihlaline uğradığınız zaman, yalnızca zarara uğramanız halinde yasal yola başvurabiliyorken, yasa yürürlüğe girdiğinde yasal yola başvurmanın hukuki zemininin genişleyeceği yönde beklentimiz var” dedi.

Tasarının yasalaşması halinde, öngörülen sistemin işlemesi için sağlık kuruluşlarında şikayet birimleri oluşturulmasının büyük önem taşıyacağına işaret eden İmge, yasa yürürlüğe girdiğinde yasal yola başvurmak için hukuki zemininin genişleyeceğini düşündüklerini anlattı.

(Kaynak: TAK)

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir