En Ust

18 Temmuz 2024

Menü Altı
Menü Altı

Baro Başkanı Bedevi: “Ülke güven ve huzur vermiyor”

Baro Başkanı Bedevi: “Ülke güven ve huzur vermiyor”

Barolar Birliği Başkanı Ünver Bedevi, adalet ve toplumsal düzene bakıldığında ülkenin yaşayanlara güven ve huzur vermediğini vurgulayarak, toplumun genelinin ekonomik sağlıksızlıktan rahatsız, geleceğe dair belirsizlik ve endişe içerisinde ve düzenin yetersizliğinden ve adaletsizliğinden şikayetçi olduğunu vurguladı.

Adaletin tesis edilmesinin hukuk devleti olabilmekten, yani hukukun üstünlüğünün sağlanabilmesinden geçebileceğine işaret eden Bedevi, hukuk devletinin veya hukukun üstünlüğünün gerçekleşebilmesinin en temel şartlarından birinin de yargının bağımsızlığı olduğunu vurguladı.
Bedevi, 2017-2018 Adli Yılı’nın açılışı nedeniyle AKM’de düzenlenen törende yaptığı konuşmada, adaletin bir devletin veya toplumun ve onun huzurunun temeli olduğuna dikkat çekerek, adaletin eksik veya aksak olduğu yerde, kaos ve mutsuzluğun türeyeceğini söyledi.

Bedevi, “Hakimlerin baskıya ve etkiye tabi tutulmamalı ve sadece hukuk, vicdan ve olguları baz alan tarafsız kararlar için serbest olmalarıdır. Bu bağımsızlık, yasama ve yürütme organlarından, kamuoyu ve medyadan, her türlü kişi ve güçten bağımsız oluşu içerdiği gibi, yargının kendi içerisinde bağımsızlığı ve rütbelilerine karşı bağımsızlığı da kapsamaktadır” dedi.

Hukuk dünyasında ciddi sıkıntıların mevcut olduğuna dikkat çeken Bedevi, dava sayılarının nüfus ve coğrafyaya göre çok fazla olduğunu, gerek hükme kadarki süreç, gerekse hükümden sonraki “İcra” aşamalarının çok uzun gittiğini belirtti.

Bedevi, genel olarak birçok konuda, gerek yasal mevzuatta, gerekse uygulamada, değişikliğe ve yeniliğe ihtiyaç olduğuna işaret ederek, davaların adaletten taviz vermeksizin, daha erken neticelendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Sorunlara ve çözüm önerilerine değinen Bedevi, davaların mümkün mertebe kaynaktan kurutmak veya azaltmaya çalışmak gerektiğini söyledi.

Ünver Bedevi, “alacak-verecek” davaları ile ilgili net teşhisler koymak gerektiğini belirterek, şöyle devam etti:

“Bu kategorideki yığılmanın yegane sebebi, ödeme alışkanlığının yitirilmesi olamaz. Toplumun yarısından fazlasından bahsediyoruz. Bu boyutta dava, icra, taksit veya hapislik istidası üretip yürüten başka bir ülke var mıdır acaba? Uygulama gelen ‘imzalandı-bitti’ yaklaşımı da kabul edilemez. Nitekim gelişmiş ülke Parlamento ve Mahkemeleri böylesi yaklaşımı bir asırdır kabul etmemektedirler. Bu konularla ilgili en temel faktör tabii ki ülke ekonomisinin istikrarlı çarpıklığıdır. Türkiye Cumhuriyeti’nden gelen katkılar ile ayakta duran, adil ve yeterli vergi toplayamayan, dıştan yeterince gelir elde edemeyen, varolanı da adil dağıtamayan, özel sektör ve çalışanlarının kaderlerine terk edilmiş olduğu, yeterince üretmeyen ve ihracat yapmayan, bir ekonomik düzen sürdürmekteyiz. Diğer temel faktör ise, bu konulara ilişkin, çağımıza ve ülke koşullarımıza uygun yasal düzenlemelerin bir türlü yapılamayışıdır. Bu konuları Adil bir çizgiye getirmek şarttır.”

Konu hakkında atılması gereken adımlara da değinen Bedevi, yürürlükteki Yapılandırma Yasası’nda yer alan tarihlerin güncellenmesi, ayrıca devlet alacaklarına ve donuğa düşmemişler dahil tüm borç-alacak ilişkilerine şamil kılınması gerektiğini kaydetti.

“Faiz Yasası şart”

Devam eden veya ileriye dönük kurulacak tüm borç-alacak ilişkilerinde fahiş faizi gayri-yasal kılacak, faiz hadlerini ve/veya katını sınırlayan ve yürürlükten kaldırılmış bulunan Fasıl 150 benzeri bir “Faiz Yasası”nın da şart olduğunu vurgulayan Bedevi, bu yönde bir taslağın ise Baro tarafından Meclise sunulduğuna işaret etti. Bedevi, konu hakkında yapılması gereken diğer yasal düzenlemelere de değindi.

“Meclis’te Hukuk Komisyonu oluşturulmalı”

Barolar Birliği Başkanı Bedevi, Meclis’te Hukuk Komisyonu’nun bir an önce kurulması gerektiğine değinerek, komisyonun kurulabilmesi için Baro tarafından hazırlanmış taslağın da Meclise sunulduğunu aktardı.

Yargı bacağında yaşanan sıkıntılara değinen Bedevi, bununla bağlantılı olarak, yasa koyucudan, yani Meclis’ten de söz edilmesi gerektiğini belirterek, Meclisin yapı, üretkenlik, ve yasa kalitesi bakımlarından, tatminkar olmaktan çok uzak olduğunu savundu.

Eksik veya yetersiz yasaların ve yapılması gereken ancak yapılmayan yeni, kaliteli yasaların, uygulamada çok sorun yarattığını ve adalete takoz teşkil ettiğini söyleyen Ünver Bedevi, “Her halükarda Meclis’e daha fazla hukukçu üye gönderilmeli ve ayrıca sözü edilen Hukuk Komisyonu oluşturulmalıdır” dedi.

Hukuk camiasının yüzde 90’ından fazlasının avukatlardan oluştuğuna, geriye kalan yaklaşık yüzde 10’unun da yine avukatlar arasından seçilip hakim veya savcı olarak görev yaptığına dikkat çeken Bedevi, şöyle devam etti:

“Hak arayan bireyin adalet limanına ulaşmada yegane gemisi Avukattır.

Ancak ülkemizde, dünyanın en eski mesleklerinden birini icra eden Avukatlar mutlu değildir. İşleri yavaş ve zor ilerlemekte, birçok meselede masraflarını tahsil etmekte zorlanmaktadırlar. Devlet kaynaklı davalar eşit dağılmamakta, devlet kaynaklı ve dava maksatlı bilgi ve belgelerin temini külfetli olmaktadır. Keyifli bir meslek giderek eziyete dönüşmektedir.

Mesleki sorunlar ve Yargıdaki sorunlarla boğuşmanın yanı sıra, ülkedeki ekonomik bozukluktan da, genel inanışın aksine menfi yönde etkilenmektedirler.”

“Avukatlar kontrolsüzce artıyor”

Ülkede avukatların yıllardır kontrolsüzce arttığına işaret eden Bedevi, kalitenin de hızla düştüğünü bu sebeple baro sınavlarının standardının yükseltildiğini ve bağlantılı bir takım sıkıntıların çözümü için çalışıldığını aktardı.

Bedevi, yılda 3 kez düzenlenen ve ortalama 50-60 stajyerin katıldığı sınavlar için Baronun düzenlediği hazırlık kurslarına maalesef sadece 5-6 kişinin katıldığını kaydetti.

“Polisin sıkıntıları giderilmeli”

Barolar Birliği Başkanı Ünver Bedevi, polisin önemine de değindiği konuşmasında, adaletin çok önemli bir dişlisinin de polis olduğunu, toplumun polise güvenmek ve güvenebilmek istediğine işaret etti.

Polisle ilgili birtakım sıkıntıların kaynağında yasal, sayısal, donanımsal ve bütçesel eksikliklerin yattığının tespit edilerek, sıkıntıların giderilmesi gerektiğini vurgulayan Bedevi, polisteki bazı uygulamaları eleştirdi. Bedevi şöyle devam etti:

“İşkence, zor kullanma, vaat veya telkin yolu ile ifade temini çok yaygındır ve derhal önlem alınıp kökü kazınmalıdır. Avukat- Zanlı görüşmelerine uygulanan hukuka aykırı engellemeler de derhal son bulmalıdır. Gereksiz tutukluluk ve uzatma talepleri bertaraf edilmelidir. Polisten belli Avukatlara yönlendirme şaibesi de ortadan kaldırılmalıdır. Her halükarda, Adli Yardım Müessesesi Yasa ve Devlet Katkısı ile hayata geçirilmeli, suçlu veya suçsuz, kimsenin Avukat yardımından mahrum kalmaması sağlanmalıdır. İfade alınırken Ses ve Görüntü kaydı yapılmalı ve Avukatın hazır olduğu bir ortamda yapılmalıdır. Aksi takdirde ifade otomatikman geçersiz kılınmalıdır.”

“Adli Tıp Kurumu oluşturulmalı”

Ülkedeki adalet mekanizması ile bağlantılı diğer eksiklik veya yanlışlıklara da değinen Bedevi, hukuk sistemine uygun, tam donanımlı, tarafsız ve güvenilir bir Adli Tıp Kurumu oluşturulmasının şart olduğunu vurguladı. Cezaevi koşullarının iyileştirilip insan hakları ve insan onuruna uygun hale getirilmesi gerektiğine işaret eden Bedevi, suç ve suç işlemiş kişiler için yapılması gereken düzenlemeler hakkında bilgi verdi.

Ülkedeki uyuşturucu kullanımına değinen Bedevi, yürürlükteki Denetimli Serbestlik Yasası’nın gerekli ve faydalı olmasına rağmen, giderilmesi gereken eksiklikleri bulunduğunu söyledi.

Bedevi, bu eksiklikler giderilse dahi, uyuşturucu sorununu çözecek durumda olmadığına dikkat çekerek, sorunu çözebilmek yolunda herkese görevler düştüğünü, çok daha fazla bilinç ve çaba ile bu mücadelenin verilmesi gerektiğini kaydetti.

Bahis dükkanları ve cep telefonlarında dolaşan internet bahisleri konusuna da değinen Ünver Bedevi, bu konularda da hiçbir ciddi denetim veya uygulama yapılmadığı gibi, doğru dürüst vergi de alınmadığını vurguladı.

“Trafik düzen ve altyapısı kazalara davetiye çıkarıyor”

Ülkedeki trafik sorununa da değinen Ünver Bedevi, “Kazalarda şoför hatası işin elbette ciddi bir kısmını teşkil etmektedir ve eğitim, sıkı denetim ve caydırıcı ceza şarttır. Ayrıca sigorta tazminat miktarlarının da insan hayatına ve sağlığına verilmesi gereken değeri yansıtacak şekilde yükseltilmesi gerekir. Fakat yolların durumu, trafik düzen ve altyapısı bu ‘kazalara’ davetiye çıkarmaktadır. Yanı başımızdaki Rum Kesimine bu açıdan bakıp yüzümüzün kızarması gerekir” dedi.

“Halk belirsizlikten, umutsuzluktan bıktı”

Kıbrıs konusunda da değinen Bedevi, son bir yıl zarfında yaşananlardan Rum tarafının eşitlik veya ortaklığı kabul etmediğini, Türk tarafının da üniter bir Rum devletinde azınlık olmayı kabul etmeyeceğini söyledi.

Bedevi, “Ancak halk da belirsizlikten ve umutsuzluktan bıkmış durumdadır. Kaç nesil daha geçmesi gerekiyor” dedi.

“Uluslararası Hukukta değer bulan, Mülkiyet başlığına önemli katkı sağlamış olması gereken Taşınmaz Mal Komisyonunu bile, kaynak eksikliği veya bilemediğimiz nedenlerle gerektiği gibi çalıştıramamaktayız” diyen Bedevi şöyle devam etti:

“Uluslararası toplum ile istişare ve uluslararası hukuk ile uyum içerisinde artık gerekirse referandum da yaparak, kendi evimizi düzene koyma sürecine odaklanıp, geriye kalan her şeyi ikinci sıraya koymalıyız.”

Barolar Birliği Başkanı Ünver Bedevi, adalet ve toplumsal düzene bakıldığında ülkenin yaşayanlara güven ve huzur vermediğini vurgulayarak, toplumun genelinin ekonomik sağlıksızlıktan rahatsız, geleceğe dair belirsizlik ve endişe içerisinde ve düzenin yetersizliğinden ve adaletsizliğinden şikayetçi olduğunu vurguladı.

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir