Menü Altı
Menü Altı

Siber, Adem’i yanıtladı: “Yasaları ben değil, Başsavcılık yorumlar”

Siber, Adem’i yanıtladı: “Yasaları ben değil, Başsavcılık yorumlar”

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sibel Siber, yasaları yorumlayanın kendisi değil Başsavcılık (Hukuk Dairesi) olduğunu vurguladı. Siber, TKP Yeni Güçler’in Cumhuriyet Meclisi’nde temsiliyeti konusunda Başsavcılık’tan aldıkları görüş uyarınca davrandıklarını yineledi.

Siber, facebook sayfasından yaptığı açıklamayla, TKP Yeni Güçler Genel Sekreteri Sonay Adem’in, TKP Yeni Güçler’in Cumhuriyet Meclisi’nde temsiliyeti konusundaki eleştirilerini yanıtladı.

Yapılan açıklamada, Meclis Başkanı’nın yasaları bilerek veya isteyerek yanlış yorumladığı öne sürüldüğünü kaydeden Siber, “Öncelikle şunu belirtmek isterim ki, yasaları yorumlayan Meclis Başkanı değildir. Meclis Başkanı görev ve yetkilerini kurumsal yapı içinde kullanır. Meclis’te yasaları yorumlayanlar Meclis hukukçuları ve talep edilmesi halinde de Hukuk dairesi yani Başsavcılıktır” dedi.

Bir yasama döneminde partisinden istifa eden bir milletvekilinin, o yasama dönemi tamamlanmadan Meclis’te başka bir siyasi partiyi temsil edip edemeyeceği ile ilgili Hukuk Dairesi’nden görüş aldıklarını anlatan Sibel Siber, Siyasi Partiler Yasası’nın 25. maddesinin “Bir partiden milletvekili seçildikten sonra Yasama dönemi tamamlanmadan önce partisinden istifa eden veya kesin olarak partiden çıkarılma cezasıyla cezalandırılan bir milletvekili, o Yasama Dönemi tamamlanıncaya kadar bağımsız milletvekili olarak görev yapar” ibarelerini içerdiğini, yasanın 25. maddesinin yürürlükte olduğunu ve iptal edilmediği sürece bu yasaya uyulması gerektiğini vurguladı.

Meclis Başkanı Sibel Siber, Meclis’te bu konuyla ilgili uygulamanın bugüne kadar, yasaya ve 25. madde ile ilgili devletin hukuk danışmanı olan Hukuk Dairesi’nin verdiği görüş doğrultusunda olduğunu kaydetti.

“Meclis Başkanı’nın yasa ve hukuki görüş dışında uygulama yapması veya mütalaa vermesi beklenemez. Kendilerine de yazılan yazıda bu açıkça ifade edilmiş ve Başsavcılıktan gelen görüş de yazının ekinde iletilmiştir” diyen Siber, şu ifadelere yer verdi:

“Meclis Başkanlığı görev ve yetkilerim dahilinde, hukukun üstünlüğü ilkesinden hareket ederek almış olduğum hukuki görüşü, yorum katmadan ilgili partiye iletmek; iddia ettikleri gibi kurumsal varlığın dışına çıkmak değil, kurumsallığın bir gereğidir.

Hal böyle iken böyle asılsız ve gerçeklere dayanmayan basın açıklamaları, temelsiz suçlamalar, halk nezdinde güveni iyice sarsmakta ve kirli bilginin kayıt altına girmesine yol açmaktadır. Temiz siyaset arzusunda olan halkımız asılsız suçlamaları, karalamaları, iftiraları değil, gerçekleri duymak istemektedir. Siyasetin ve siyasetçinin itibar kaybının önüne geçmenin yolu, kamuoyu önünde açıklama, duyuru veya eleştiri yaparken doğru zeminde olmasına azami dikkat gösterilmesidir.”

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir