Menü Altı
Menü Altı

Alithia, Rum tarafının kazanımlarını yazdı

Alithia, Rum tarafının kazanımlarını yazdı

Güney Kıbrıs’ta yayımlanan Alithia gazetesi, Rum Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulidis’in hafta içinde yaptığı, Rum tarafının diyaloğa dönmeye hazır olduğu, “çözüm perspektifi ve bugüne kadarki müzakerelerde edinilen kazanımların yitirilmemesi gerektiği” açıklaması ile kast edilen kazanımlara dikkat çekti.

“Neden Kaldığımız Yerden?” başlığını kullanan gazete, bugüne kadar edinilen kazanımları özetle şöyle sıraladı:

“1-Kıbrıs Cumhuriyeti’nin devamı: Birleşik Kıbrıs, eşit statüde kurulan ve meşruiyetlerini daha önce var oldukları için değil Anayasa maddelerinden alan iki oluşturucu devletten oluşur. Kıbrıs Cumhuriyeti’nin temel taşı, yani 1960 Kuruluş Antlaşması yürürlükte kalacak, Kıbrıs (çözüm aracılığıyla), Kıbrıs Cumhuriyeti kurulduğundan beri imzaladığı bütün uluslararası antlaşmalar ile BM ve AB üyesi olmaya devam edecek.

2-Tamamının veya bir kısmının herhangi başka bir ülkeyle birleşmesi veya her türlü taksim, ayrılık veya herhangi başka bir statü değişikliği yasak.

3-İki Bölgeli İki Toplumlu Federasyon ile çözümün federal niteliği güvence altına alınıyor.

4-Uluslararası hukuk tahtında bir devletin ayırt edici özelliği olan üç temel ilkede, yani; tek ve bir uluslararası temsiliyet, tek ve bir egemenlik, tek ve bir vatandaşlıkta anlaşma.

5-Şu an ve gelecek için 1960 demografik oluşumu (4’e 1 oranı) güvence altına alınıyor. Kıbrıs Helenizm’i çözümün ilk gününden itibaren geçerli olacak ve neredeyse 1960 nüfus oranıyla tamamen aynını yansıtan nüfus oranını güvence altına aldı.

6-Avrupa müktesebatının ve insan haklarının ve temel özgürlüklerinin uygulanmasının -Kıbrıs hükümranlığının tamamında dolaşım, yerleşim, mülk edinme, meslek icra etme ve girişimcilik faaliyetleri- güvenceye alınması.

7-Şu ana kadarki gündelik yaşantı şu maddeler aracılığıyla güvenceye alındı: -Federasyon’un oluşturucu devletlerin yetki alanına müdahale etmemesi ve oluşturucu devletlerin ne Federal hükümetin ne de öteki oluşturucu devletin yetkilerine müdahale etmesi; -oluşturucu devletlerin gündelik yaşam ve vatandaşların eylemleriyle ilgili yetkilerinin (sosyal sigortalar sistemi, sağlık, eğitim, yerel yönetim) genişletilmesi; -her bir toplumun milli, kültürel ve dini özellikleri.

8-Alt Meclis’teki oran iyileştirildi. Bir federasyondaki esas yasama organı olan Alt meclise katılım 60 Anayasası’nda öngörülen 70’e 30 değil, 75’e 25 olacak.

9-Sürekli yabancı yargıç olmadan güçler ayrılığı açıkça güvenceye alındı.

10-Çıkmazların kaldırılması mekanizması: uzlaşılanlar ile Yürütme ve Yasama erkindeki çıkmazların kaldırılması için bir mekanizma olacak. Bu 1960’ta olmadığı için 1963’teki çatışmalar ve 1964’teki bölünme gerçekleşti.

11-Başkan’ın veya Başkan Yardımcısı’nın (eş başkan) Dış İlişkiler, Savunma ve Güvenlik konularındaki vetosu, seçim yasası, belediye konuları ve vergi/harç konularında toplumların Meclis’teki üyeleri arasında ayrı oy çoğunluğu.

12-Ekonomik Bağımsızlık: Bütçe İstikrar Paktı aracılığı ile iki devletten hiçbirinin, ötekinin mali borçlarını ödemeyeceği güvence altına alındı.

13-Üniter Ekonomi: (iki geçici düzenleme haricinde; federal yetkiler, Federal Bakanlık, Tek Merkez bankası, para birimi olarak Euro)

14-Bireysel mülkiyet hakkı ve başvuru sahibinin iç yargı imkanlarından tatmin olmaması halinde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne başvurma hakkı.”

Alithia gazetesi, bu kazanımlara BM Genel Sekreteri tarafından Crans-Montana’da ortaya konulan 6 maddelik çerçevenin de eklendiğine dikkat çekti.

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir