Menü Altı
Menü Altı

2019 Bütçesi’ndeki bazı ödeneklerde tasarrufa gidiliyor

2019 Bütçesi’ndeki bazı ödeneklerde tasarrufa gidiliyor

Bakanlar Kurulu, 2019 bütçesindeki bazı ödeneklerde yüzde 10 oranında indirime gidilmesine karar verdi.

Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, Bakanlar Kurulu, “2019 Mali Yılı Bütçesi Gelir ve Gider arasındaki farkın iç kaynaklardan karşılanacağı öngörüldüğünden kamu harcamalarında tasarrufa gidilmesi amacıyla, 2019 Mali Yılı Bütçesi’nin aşağıda belirtilen ödenek kalemleri haricindeki ödenekler ile ödeneği 12,000.-TL üzerinde olan tüm kalemlerde öngörülen ödeneklerden yüzde 10 oranında indirime gidilmesini” onayladı.

Kararda hariç tutulan ödenekler şöyle:

“Maaş, Ücret ve Maaş Nitelikli Cari Transfer Ödenekleri, T.C. Kaynaklı Yatırım Projeleri, Yedek Ödenekler, Su Alımları, Haberleşme Giderleri lll. Düzey, Sigorta Giderleri, Periyodik Yayın Alımları, Kiralar lll. Düzey.”

Bakanlar Kurulu, İhtiyat Sandığı Fonu’ndan yapılacak ödemeler hakkında yasa gücünde kararname hazırladı.

Resmi Gazete’de yayımlanan kararnameye göre, ülkede yaşanmakta olan ekonomik sıkıntılar nedeniyle çalıştığı işyeri kapanan veya çalıştığı şirket tasfiye edilen ve bu nedenle işsiz kalıp maaş veya ücret alamayan çalışanların kendilerinin ve bakmakla yükümlü oldukları ailelerinin hayatlarını idame ettirebilmelerine imkan verebilmek ve yaşadıkları maddi sıkıntı arın olumsuz etkilerini azaltmak amacıyla ihtiyat Sandığı Dairesi’nde bulunan birikimlerini değiştirilmiş şekli ile 34/1993 Sayılı ihtiyat Sandığı Yasası’nda öngörülen 6 aylık süreyi beklemeden işten duruş tarihinden hemen sonra alabilecekler.

Polis örgütüne 26 yeni itfaiye memuru alındı.

Yapılan sınavlarda başarılı olan 26 kişinin isimleri Resmi Gazete’de de yayımlandı ve 1 Şubat’tan itibaren, Polis Hizmetleri Komisyonu tarafından itfaiye memuru aday adayı olarak atandıkları belirtildi.

Sayıştay ve YÖDAK üyelikleri için münhal duyurusu yapıldı.

Resmi Gazete’de yayımlanan duyurulara göre, her iki kurumdaki üyelikler için aranan nitelikleri taşıyanların en geç 15 Şubat Cuma günü mesai saati sonuna kadar, KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı’na bir dilekçeyle başvurması gerekiyor.

Gümrük ve Rüsumat Dairesi, gümrüğü ödenmemiş bazı araçların, 14 Şubat saat 10.00’a kadar gümrük vergileri ödenip kurtarılmadıkları taktirde, Lefkoşa Gümrüğü’nde satışa sunulacağını duyurdu.

Resmi Gazete’de yayımlanan duyuruda yer alan araç listesinde, salon araçlar, motosikletler ve kompresörler bulunuyor.

Bakanlar Kurulu, KKTC Doha (Katar) Temsilcisi Dr. Tayseer AI-Shanableh’in, 15 Şubat itibarıyla bu görevden alınarak 1 Mart itibarıyla KKTC Muskat (Umman) Temsilciliği görevine atanmasına karar verdi.

YDP Genel Başkanı ve Milletvekili Erhan Arıklı’nın Seçim ve Halkoylaması Yasası’nda değişikliğe gidilmesi için hazırlayıp sunduğu öneri, Resmi Gazete’de yayımlanarak halkın bilgisine getirildi.

Yasa önerisiyle ilgili görüş ve öneriler, yirmi gün içinde yazılı olarak Meclis Başkanlığı’na iletilebilecek.

Genel gerekçesine göre, Arıklı’nın sunduğu Seçim ve Halkoylaması (Değişiklik) Yasa Önerisi’yle, KKTC seçim sisteminden karma oyun kaldırılması öngörülüyor.

Karma oy sisteminin şu ya da bu partiyi iktidara getirmemek, şu ya da bu partiyi parlamentoya sokmamak amacını güttüğü savunulan yasa önerisine göre, siyasette istikrarsızlığa neden olduğu öne sürülen karma oy, yasanın genelinden kaldırılacak.

Önerinin genel gerekçesinde, önerinin “mevcut yasada yer alan milletvekili seçimine yönelik, bazı prensiplerin yeniden düzenlenmesini ve siyasal partilerin, siyasal yaşamdaki önemini daha net ortaya çıkarmayı amaçladığı” belirtildi.

Yasa değişikliği önerisi, ülkenin genel nüfusu ve ilçelere dağılımı da dikkate alınarak sadece milletvekilliği seçimlerine yönelik olarak, ilçe sınırları birleştirilerek üç seçim bölgesi yaratılmasını da düzenliyor. Yasa önerisinde 1. Milletvekili Seçim Bölgesi, (Lefkoşa, Güzelyurt ve Lefke ilçe sınırları); 2. Milletvekili Seçim Bölgesi, (Mağusa ve İskele ilçe sınırları) ve 3. Milletvekili Seçim Bölgesi (Girne ilçesi sınırları) olarak düzenlendi.

Yasa önerisiyle öngörülen bir başka değişiklik de Cumhurbaşkanlığı’na bağımsız aday olacak kişilerin, yasada öngörülen nitelik ve başvuru koşullarına ek olarak en az 500 yurttaşın isim ve soy ismi, kimlik kartı numarası, oturma adresi ve imzası bulunan ve noter tarafından onaylanan aday talep belgesini Yüksek Seçim Kuruluna başvurusu ile birlikte iletmesi şartı getirilmesini içeriyor.

Siyasi partilerin seçim ittifakı yaparak seçime girmeleriyle ilgili kuralları da düzenleyen yasa önerisi, ayrıca bu düzenlemelere bağlı olarak milletvekili seçimine, seçim ittifakı yapmak koşuluyla katılan siyasal partilerde, genel yüzde beşlik seçim barajı koşulu aranmamasını da öngörüyor.

Arıklı’nın Seçim ve Halkoylaması (Değişiklik) Yasa Önerisi’ndeki gerekçelerin “ülkedeki, farklı siyasi görüş ve temele dayalı siyasal partilerin ve yapının, top]umun her temsilcisinin yasama organına dahil edilerek çoğulcu demokrasilerin yaratılmasını demokratik yapının adil, şeffaf ve uygulanabilirliğinin artırılmasının hedeflendiği” belirtildi.

Matrah Artırımı ve Mali Düzenlemeye İlişkin (Geçici Kurallar) Yasa Tasarısı Resmi Gazete’de yayımlanarak halkın bilgisine sunuldu. Tasarıyla ilgili görüş ve öneriler yirmi gün içinde Meclis Başkanlığı’na yazılı olarak iletilebilecek.

Tasarı, “gerçek ve tüzel kişiliğe sahip vergi yükümlülerinin, 31 Aralık 2017 itibarıyla veya özel hesap dönemi izni almış yükümlülerin 2018 içinde sona eren hesap dönemi itibarıyla, bilançolarında ortaklara borçlar hesabındaki değerlerin ve bilanço aktifinde bulunan kasa hesabının ayrıca; 2012 vergilendirme döneminden 2017 vergilendirme dönemine kadar vergi matrahlarında beyan ettikleri kazanç veya zararlarında vergilendirilmesi gereken kayıt dışı kalmış gelir vergisi, kurumlar vergisi, katma değer vergisi ile banka ve sigorta işlemleri vergisi matrahlarının yeniden düzenlenmesine olanak vermek suretiyle, gerekli mali düzenlemelerinin yapılmasını ve vergi kayıplarının giderilmesini” amaçlıyor.

(TAK)

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir