En Ust

23 Temmuz 2024

Menü Altı
Menü Altı

Yayın Yüksek Kurulu’nun 2023 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı Meclis’ten geçti

Yayın Yüksek Kurulu’nun 2023 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı Meclis’ten geçti

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda Yayın Yüksek Kurulu’nun 2023 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı oyçokluğuyla onaylandı.

Meclis oturumunda, Bumerang Travel Ltd. Şti Adına Kiralı Olan Emlakın Mevcut Mukavele Şartları Doğrultusunda Aylife Investment Ltd. Şti. Adına 49 Yıllığına Devredilmesine İlişkin Karar Tasarısı’nın geri çekildiği bilgiye sunuldu.

Daha sonra Yayın Yüksek Kurulu’nun 2023 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı’nın görüşülmesine geçildi. Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi Başkanı Resmiye Eroğlu Canaltay yasa tasarısına ilişkin komite raporunu okudu.

Konuşmaların ardından yasa tasarısı oyçokluğuyla kabul edildi.

-Şahiner

CTP Milletvekili Salahi Şahiner, Yayın Yüksek Kurulu’nun önemli görev yetki ve sorumlulukları bulunduğunu söyleyerek, bütçe rakamlarına değindi.

YYK’nın yayın ilkelerinin tesis edilmesi için görevli kurumların başında geldiğini söyleyen Şahiner, yayın ilkelerini okudu.

Demokratik laik insan haklarına saygılı olmanın bu ilkelerin içinde olması gerektiğine belirten Şahiner, bazı temel yayın ilkelerine uymadığı eleştirisi yaptığı BRTK’ye bu konuda ne gibi uyarıda bulunulduğunu sordu. “BRTK’nın hükümetin kanalı haline geldiğini” savunan Şahiner, YYK’nın BRTK’yı mutlaka uyarması gerektiğini söyledi.

Şahiner, TÜRKSAT’a ödemesi gereken parayı ödeyebilenlerin uyduda kalabildiğine işaret ederek, yalnızca parası olan kuruluşların yayın yapmasının “kabul edilebilir olmadığını” belirtti ve bu paranın devlet bütçesinden karşılanabileceğini savundu.

-Berova

Maliye Bakanı Özdemir Berova da eleştirileri yanıtladığı konuşmasında, BRTK’nın milli mücadele tarihinde önemli yeri olduğunu söyledi. Berova, BRTK’nın, mücahidin sesi olarak yayına başlayan kurumun yayıncılık anlamında amiral gemisi olarak hizmet vermeye ve yeniliklerin öncüsü olmaya çalışan bir kurum olduğunu belirtti.

Şahiner’in BRTK’nın tarafsızlık ilkesini çiğnediği yönündeki eleştirisine değinen Berova, hükümetin kurumun yayın politikasına karışma gibi bir durumu olmadığını ve objektif kriter olmayan bir konuda sübjektif görüşlerin dile getirildiğini kaydetti.

Uydudan yayın yapılmasıyla ilgili protokolde ödenmesi gereken bedellerin bulunduğunun ilk baştan beri ortada olduğunu belirten Berova, TÜRKSAT’ın KKTC’nin bir kuruluşu olmadığını belirtti. Berova, gelecekte tüm yayıncılığın dijital platforma dönüşeceğini söyledi.

Konuşmaların ardından Yayın Yüksek Kurulu’nun 2023 Mali Yılı Ek Bütçe Yasa Tasarısı, oyçokluğuyla (27 kabul, 8 ret) kabul edildi.

 

-2023 Mali Yılı Ek Bütçe Yasa Tasarısı görüşülüyor 

Genel kurulda daha sonra 2023 Mali Yılı Ek Bütçe Yasa Tasarısı’nın görüşülmesine geçildi ve Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi Başkanı Resmiye Eroğlu Canaltay raporu okudu.

CTP Milletvekili Fikri Toros, parti olarak, 2022 ve 2023 Mali Yılı Bütçeleri görüşülürken istikrarlı para biriminden yoksun kalındığı sürece planlama yapılamayacağını söylediklerini ve ek bütçeyle bunun bir kez daha görüldüğünü belirtti.

Euro endeksli muhasebe birimine geçilmesi gerektiğini kaydeden Toros, kapsamlı vergi reformu gibi öneriler hayata geçirilmediği sürece ek bütçelerin gündeme gelmeye devam edeceğini dile getirdi. Toros, bütçe transferleri, eğitim ve sağlık hizmetleri, kamu binalarının iyileştirilmesi gibi giderlerin bu ek bütçede yer alması gerektiğini belirtti.

Ekonomiyi ve kamu maliyesini etkisi altında tutan kronikleşmiş iki önemli sorun olduğunu, bunların yasa ve kayıt dışı faaliyet kaynaklı kara para ve TL’nin döviz karşısında gelir kaybı olduğunu söyleyen Toros, bu sorunların ülkenin siyasi durumuyla doğrudan ilişkili olduğunu kaydetti.

“Kara para düzeninin” suçların artmasın sebep olduğunu ve enflasyonu körüklediğini söyleyen Toros, yasalara bağlı işletmelerin haksız rekabet nedeniyle iş yapma motivasyonunu yitirdiğini belirtti.

TL’nin değerini belirleyen para politikasına etki edilemeyeceğini ancak alınabilecek önlemler bulunduğunu söyleyen Toros, ek gelir sağlayacak mali düzenlemelerin şart olduğunu kaydetti. Toros, kara para ile kripto para gibi alanlarda da düzenleme yapılması gerektiğini söyledi.

Fikri Toros, halk iradesinin yenilenmesi gerektiğini savundu.

-Besim

CTP Milletvekili Filiz Besim de konuşmasında, sağlıkta çöküş yaşandığını ve bunun ek bütçeden de görülebileceğini belirterek, en büyük rakamın yurt içi ve yurt dışı sevklere ayrıldığına işaret etti. Besim, bu rakamın Sağlık Bakanlığının bütçesinin dörtte birinin hastaları sevk etmek için harcandığına dikkat çekerek, Sağlık Bakanlığının “sevk hekimliğine” dönüştüğünü savundu.

Yoğun bakımın en çok sevk yapılan bölüm olduğunu dile getiren Besim, bu bölümün geliştirilmesi gerektiğini kaydetti.

Besim, Sağlık Bakanlığının kanseri tüm vücutta taramak için kullanılan PET cihazını almayı gündeme getirmesi gerektiğini belirterek, cihaz olmadığından hastaların sevk edildiğini söyledi. Filiz Besim, doktor sıkıntısına ve İlaç eksikliklerine işaret ederek, vatandaşın yaşadığı sorunlara değindi.

Güzelyurt Hastanesi inşaatıyla ilgili bütçede herhangi bir kalem yer almadığını söyleyen Besim, bu konuyla ilgili açıklama yapılmasını istedi.

Besim, ambulans ağının iyi ve standart bir ağ olduğunu söyleyerek, özelden hizmet alınması noktasında geniş çaplı çalışma ve denetim yapılması gerektiğini belirtti.

Bütçede, çam kese böceği mücadelesine yönelik kalem bulunmadığını söyleyen Besim, bu böceğin nasıl bertaraf edileceğini sordu.

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir