Menü Altı
Menü Altı
Menü Altı
Menü Altı
Menü Altı

Ombudsman: “Talaykurt’un inşaatı izinsiz ve yasaya aykırı”

Ombudsman: “Talaykurt’un inşaatı izinsiz ve yasaya aykırı”

Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Emine Dizdarlı, Halil Talaykurt’un Gazimağusa’daki evinin garajının üstüne başlattığı oda inşaatının izinsiz ve yasaya aykırı olduğunu açıkladı.

Dizdarlı, Gazimağusalı Fatma Nurettin Madi’nin başvurusu üzerine yaptığı araştırma sonucu yazdığı raporu yayımladı.

DP İskele 3. sıra milletvekili adayı da olan Talaykurt, Merkezi İhale Komisyonu Başkanlığı görevini yürütüyor.

Ombudsman Dizdarlı’nın basına da açıkladığı raporunun tam metni şöyle:

Gazimağusa Maraş Bölgesi, Üç Çakırlar Caddesinde kain 27 numaralı evde ikamet eden Sayın Fatma Nurettin Madi Dairemize yaptığı başvuruda, komşusu Sayın Halil Talaykurt’un garajının üstüne oda yapmak üzere izinsiz inşaat başlattığını,  garajın ve başlatılan inşaatın kendi evinin bahçe sınırını ihlal ettiğini, söz konusu sınır ihlali ile ilgili Sayın Madi, Gazimağusa Belediyesi’nin İmar ve Halkla İlişkiler Şubelerini arayarak şikayet kaydı yaptırdığını,  ayrıca 31 0cak 2017 tarihinde Kıbrıs Türk Mimar ve Mühendis Odaları Birliğine ve Gazimağusa Belediyesine dilekçe verdiğini,  izinsiz başlatılan inşaat nedeniyle mağdur olduğunu iddia ederek söz konusu mağduriyetinin giderilmesini talep etmiştir.

Yapılan başvuru üzerine konu, 38/1996 sayılı Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Yasası kuralları çerçevesinde incelenmiş ve ekte sunulan rapor hazırlanmıştır.

Gazimağusa Belediyesi nezdinde yapılan soruşturmada, söz konusu inşaatın, Gazimağusa Belediyesine herhangi bir proje sunulmadan,  izin başvurusu yapılmadan ve inşaat izni alınmadan,  Fasıl 96 Yollar ve Binalar Yasası’na aykırı olarak başlatıldığı tespit edilmiştir.

Gazimağusa Belediyesi Belediye Başkanı Sayın İsmail Arter’den alınan 22 Şubat 2017 tarihli yazıda Fatma N. Madi tarafından yapılan şikayet üzerine söz konusu inşaat yerinde incelendiğini ve söz konusu inşaatın  izinlendirilemeyeceği hususu mal sahiplerine bildirildiği belirtilmiştir. Konu ile ilgili olarak, inşaatı başlatan Sayın Halil Talaykurt’a 31 Ocak 2017 tarihinde 15 günlük yazılı ihbar gönderilerek Fasıl 96 Yollar ve Binalar Yasası hükümlerine aykırı olan inşaatın yıkılması talep edilmiştir.  Mezkur ihbar üzerine söz konusu yapı kaldırılmamış ve inşaat devam ettirilmiştir. Bunun üzerine 14 Şubat 2017 tarihinde Gazimağusa Belediyesi söz konusu inşaatı mühürlemiş ve yapılan çelik karkasın 15 gün içerisinde kaldırılmaması halinde yargıya gidilerek yıkım kararı alınacağı mal sahibine bildirilmiştir.

Fasıl 96 Yollar ve Binalar Yasasının 3’üncü maddesi uyarınca, hiç kimse yetkili makamdan ruhsat almadan bina inşa edemez, herhangi bir tadilat, ilave veya tamirat yapamaz.  Başvuruya konu inşaat Gazimağusa’da olduğundan bu inşaatla ilgili yetkili makam, Yasanın aynı maddesine göre Gazimağusa Belediyesidir. Dolayısıyla, ilgili Yasaya göre, Sayın Talaykurt’un inşaata başlamadan önce Gazimağusa Belediyesine projesini sunarak izin başvurusu yapması ve inşaat izni verilmesi halinde inşaata başlaması gerekirdi. Halbuki Sayın Talaykurt, söz konusu inşaat için Gazimağusa Belediyesine herhangi bir proje sunmadan, izin başvurusu yapmadan ve inşaat izni almadan Yasaya aykırı olarak inşaatı başlatmıştır.

Fasıl 96 Yollar ve Binalar Düzenleme Yasası’nın 19(1) maddesi uyarınca yapılan Yol ve Binalar Düzenleme Yasası Değişiklik Tüzüğünün 6’ıncı maddesinin 1’inci fıkrası tahtında yardımcı binalar en fazla 3.6 metre (12 ayak) yüksekliğinde olabilir. Dolayısıyla, yardımcı binalara ikinci katın yapılması yürürlükteki mevzuata aykırıdır.

Gazimağusa Belediyesi Başkanlığı tarafından yürürlükteki mevzuat uyarınca gerekli işlemler yapılmış ve yargıya başvurma aşamasına gelmeden izinsiz ve/veya kaçak inşaatın kaldırılması sağlanmıştır.

Kişilerin, kentlerin düzenli gelişimini ve yaşayanlarının huzur ve rahatlığını sağlamaya yönelik hazırlanan yasalara ve konulan kurallara uymaya ve yetkili makamdan izin almadan inşaat başlatmamasına özen göstermeleri gerekmektedir.

Emine DİZDARLI

Yüksek Yönetim Denetçisi

(Ombudsman)

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir