Menü Altı
Menü Altı

Memur-Sen, kamu çalışanları arasında “yaratılmış statü farklılıklarının” 2023 Bütçesinde giderilmesi çağrısında bulundu

Memur-Sen, kamu çalışanları arasında “yaratılmış statü farklılıklarının” 2023 Bütçesinde giderilmesi çağrısında bulundu

Kıbrıs Türk Memur Sendikası (Memur-Sen), kamu çalışanları arasında “yaratılmış statü farklılıklarının emek sömürüsüne neden olduğunu ve bu farklılıkların giderilmesinin şart olduğunu” yineleyerek, Memur-Sen olarak hükümete Cumhuriyet Meclisi gündeminde bulunan 2023 Mali Yılı Bütçesi Yasa Tasarısı’nda bu mağduriyetlerin giderilmesi çağrısında bulundu.

Memur-Sen Genel Başkanı Akın Manga tarafından yapılan yazılı açıklamada, 2023 Mali Yılı Bütçesinin, Cumhuriyet Meclis’inin Ekonomi Maliye ve Bütçe Komisyonunda görüşmelerinin devam ettiğine işaret edilerek, “Memur-Sen olarak bu aşamada, hükümete çağrıda bulunuyor. Geçmişte ilettiğimiz taleplerimizi hatırlatmakta yarar görüyoruz” denildi.

Manga, açıklamasında, “Hepimizin talep ve beklentisi olan kamu reformunun, mümkün olması için, kamu çalışanları arasında yaratılmış statü farklılıklarının giderilmesi şarttır. Halen kamuda kadrolu, sözleşmeli, geçici aylıkçı işçi ve mevsimlik taşeron işçilerden hizmet alınmaktadır. Bu statü farklılıkları, birçok kesimde hizmet verenlerin emek sömürüsüne neden olmaktadır” ifadelerini kullandı.
“Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Sözleşmelerinde yer alan ‘eşit ise eşit ücret ve menfaat’ ilkelerine aykırı bir durumla karşı karşıyayız” diyen Manga, şunları kaydetti:

“Örneğin Mevsimlik İşçi statüsünde istihdam edilen çalışanlar, kesintisiz olarak 33 aydan beri sağlık servislerinde hizmet vermektedirler. Sosyal Sigorta ve İhtiyat Sandığı yatırımları kesintisiz yapılmıştır. Buna göre bu statüde çalışanlar artık Mevsimlik İşçi değillerdir. Ancak Barem içi artış hakkından, ek mesai ve tahsisat haklarından mahrumdurlar, 13. maaş almamaktadırlar. Memur-Sen olarak hükümete çağrımız KKTC Meclisi gündeminde bulunan 2023 bütçesinde bu mağduriyetlerin giderilmesidir.”

Manga, açıklamasında devamla, “Kamuda yaratılan farklı statü karmaşıklığının giderilmesi için kesin önerimiz ise TBMM gündeminde bulunan ‘Torba Kadro’ Yasasına benzer, bir ‘Torba Kadro Yasası’ ile farklı statülerin denkleştirilmesidir. Kamu reformu istiyorsak, kamuda bu temeli oluşturmak zorundayız inancıyla, hükümetten yanıt bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir