En Ust

20 Temmuz 2024

Menü Altı
Menü Altı

KTTB: Sabrımız taşmak üzere

KTTB: Sabrımız taşmak üzere

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Yönetim Kurulu, reçete soruşturmasıyla ilgili olarak basın açıklaması yaparak, sürece dair çekincelerini dile getirdi, açıklamada, “sabrımız taşmak üzere” denildi.

Yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Üzülerek söylememiz gerekir ki, sigorta reçetesi yazan tüm meslektaşlarımız ciddi endişeler içinde, haklı olarak kendilerini güvensiz hissetmektedir. İfadesine her başvurulan hekimin, ‘medyada’ ve özellikle kaynağı belli olmayan kirli bilgilerin yayıldığı sosyal medyada açık isimlerinin, kelepçeli fotoğraflarının çıktığı; medya etiği, masumiyet karinesi ve kişilerin lekelenmeme hakkının önemsenmediği üzücü ve tıp mesleği ile tıp mesleğini icra eden kişileri küçük düşürücü, onur kırıcı ve meslek haysiyetini zedeleyici bir süreç devam etmektedir”

 

Açıklamanın tam metni:

 

 

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği olarak Polis Genel Müdürlüğü nezdinde oluşturulan Özel Soruşturma Birimi tarafından sürdürülen ‘reçete soruşturması’ nı yakından izlemekte ve takip etmekteyiz. Kıbrıslı Türk Hekimleri temsil eden ve halk sağlığını korumak yasal yükümlülüğünde olan bir meslek örgütü olarak, adaletin yerini bulması, ülkedeki tüm yolsuzlukların ortaya çıkması ve yapılan tüm usulsüzlüklerin gün yüzüne çıkması gerektiğini her zaman önemsedik, vurguladık ve adaletin yanında durduk, durmaya da devam edeceğiz.

 

Hepimiz biliyor ve ilgili bakanlık da kabul ediyor ki, Kıbrıs’ın kuzeyinde sosyal sigorta sisteminde ve sigortadan ilaç tedarikinde çok ciddi sorunlar mevcuttur. Bu kötü ekonomik ortamda, sistemdeki ciddi sorunlar nedeni ile ilacın hastaya ulaştığı, halk sağlığı adına yapılan yardım amaçlı yazılan reçetelerin ve hastalara ulaşmayan ilaçların yazıldığı reçeteler ile sağlanan haksız kazançların ve bunları sağlayan yolsuzlukların birbirinden ayırt edilmesi gerektiği inancındayız. Dolayısı ile belirtmeliyiz ki, soruşturma yapılırken bu hususlar göz önünde bulundurulmalı ve yolsuzluk ile usulsüzlükler birbirine karıştırılmamalıdır.

 

Üzülerek söylememiz gerekir ki, sigorta reçetesi yazan tüm meslektaşlarımız ciddi endişeler içinde, haklı olarak kendilerini güvensiz hissetmektedir. İfadesine her başvurulan hekimin, ‘medyada’ ve özellikle kaynağı belli olmayan kirli bilgilerin yayıldığı sosyal medyada açık isimlerinin, kelepçeli fotoğraflarının çıktığı; medya etiği, masumiyet karinesi ve kişilerin lekelenmeme hakkının önemsenmediği üzücü ve tıp mesleği ile tıp mesleğini icra eden kişileri küçük düşürücü, onur kırıcı ve meslek haysiyetini zedeleyici bir süreç devam etmektedir.

 

Süreç uzun süredir devam etmektedir ve sürekli hekimler tutuklanmakta, tahkikat maksatlı olarak poliste tutuklu kalmaktadırlar. Kanaatimizce, hekimlerin bu uzun süreçte böylesi sürelerle tutuklu kalması sürece ve soruşturmaya faydası kalmamıştır. Ayrıca, son derece saygın bir meslek örgütünün mensupları olan hekimlerin kaçma eylemine girmeyecekleri ve sağlık alanında çalışan kişiler olarak herhangi birisine fiziksel zarar vermeyecekleri aşikar iken ellerine kelepçe takılarak Mahkeme koridorlarında yürütülmelerini gerektirecek herhangi bir durum söz konusu değildir. Ayrıca, Mahkemeler Yasası uyarınca da Mahkeme salonları veya Mahkeme salonlarının bulunduğu binalarda fotoğraf çekilmesinin de suç teşkil ettiği hususunu hatırlatır ve polisi bu hususta görev yapmaya ve hassas davranmaya davet ederiz.

 

Yukarıda belirttiklerimize ek olarak, tutuklulukları bitmiş veya devam eden hekimlerin polis müdürlüklerinde insan sağlığını hem ruhsal hem de fiziksel olarak tehlikeye atacak tutukluluk koşullarında tutulduklarını üzülerek öğrendik. Bunun bir insan hakkı ihlali olduğunu da belirtir, tüm soruşturmalarda tutukluluk koşullarının insan hakları ve onuruna yaraşır ve uygun sağlık koşullarında olması gerekliliğini hatırlatır, şartların ise ivedilikle düzeltilmesini talep ederiz.

 

Tekrar vurgulamak isteriz, <reçete soruşturması> yalnızca hekim ve eczacıların kusur veya ihmal veya yasadışı eylemleri kaynaklı değildir. Burada ayrıca sorgulanması gereken tüm sigorta sistemi, sorunlu reçetelerin ödemesini yapan sosyal sigortalar dairesi, denetleme görevini yerine getirmeyen idari ve siyasi kadrolardır.

 

Soruşturma süreci için tüm polis ve adli makamları işbirliğine davet eder, hekimleri bu güvensiz ortamda sigorta reçetesi yazmamaya davet ederiz.

 

 

 

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Yönetim Kurulu

 

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir