Menü Altı
Menü Altı

Kalkınma Müdürü kendini savundu

Kalkınma Müdürü kendini savundu

İbrahimoğlu: “Verilemeyecek hesabımız yok… Mevzuat dışı hiçbir uygulamaya imza atmadım… Yasal haklarımı kullanacağım”

Kalkınma Bankası Genel Müdürü Ercan İbrahimoğlu, Kalkınma Bankası’nda tüm icraatların yasa, tüzük ve Yönetim Kurulu kararları doğrultusunda ve toplumun tüm kesimlerine hitap edecek şekilde yapıldığını belirtti.

İbrahimoğlu, bankanın denetime açık şeffaf bir kurum olduğunu, verilemeyecek hiçbir hesap bulunmadığını kaydederek mevzuat dışı hiçbir uygulamaya imza atmadığını belirtti ve “Yasal haklarımı kullanmaktan geri durmayacağım” dedi.

İbrahimoğlu yaptığı yazılı açıklamada, bir süreden beri bazı sosyal medya hesapları ile bir basın organında yapılan haberlerle, KKTC Kalkınma Bankası’nda yapılan icraatların eleştirildiğini, bankanın imajını kötülemek, yıpratmak ve itibarsızlaştırmaya çalışmak suretiyle algı yaratılmaya veya yönetilmeye çalışıldığını belirtti.

Ercan İbrahimoğlu, “Özellikle geçtiğimiz hafta, eleştiri dozunu ve maksadını da aşan ve doğrudan şahsımı hedef alan yayınlar nedeniyle kamuoyunu bilgilendirmek adına basın açıklaması yapılmasının zaruri hale geldiği tarafımdan değerlendirildiğinden konu ile ilgili açıklama yapma ihtiyacı duyulmuştur” dedi.

Bankanın kurulduğu1993 yılından bu yana kullandırdığı kredilerle ulusal ekonominin büyümesine ve gelişmesine yaptığı katkıların yadsınamayacağını belirten İbrahimoğlu, Kalkınma Bankası’nın bu görevi, ekonomiye ve/veya reel sektöre avantajlı kredi olanakları sağlayarak yıllardan beridir başarı ile sürdürmekte olduğunu ifade etti.

“Toplumun tüm kesimlerine hitap edecek şekilde …”

Kalkınma Bankası’nda tüm icraatların yasa, tüzük ve Yönetim Kurulu Kararları doğrultusunda ve toplumun tüm kesimlerine hitap edecek şekilde yapılmakta olduğuna dikkat çeken Ercan İbrahimoğlu şöyle devam etti:

“Mevzuat dışı hiçbir uygulamaya imza atmadım”

“Bankamız, yürürlükteki mevcut yasalarımız ve söz konusu yasalar altında çıkarılan tüzükler ve Yönetim Kurulu kararları ile yönetilmekte ve alınan kararlar çerçevesinde uygulama yapılmaktadır. Bankanın kuruluş çalışmalarında da bulunan bir kamu görevlisi ve Genel Müdür olarak görevde bulunduğum sürede mevzuat dışı hiçbir uygulamaya imza atmadığımı belirtmekte yarar görmekteyim. Esasen şahsımı yakından tanıyan ülkemizin hemen hemen her kesiminden insanların bu durumu bildikleri, gördükleri ve yaşadıkları, gerek sosyal medya gerekse söz konusu gazetede yapılan yayınlar sonrasında almış olduğum olumlu tepkilerden anlaşılmaktadır. 27 yıllık kamu hizmetimde yaptığımız görevler itibariyle mevzuat dışı hiçbir uygulamaya imza atmadığımız veçhile toplumun her kesiminden yatırımcılarımıza sunulan hizmetlerde ayırım gözetmeksizin attığımız her imzanın arkasında olduk. Bu durum geçmişte nasılsa bugün de öyledir yarın da öyle olacaktır, görevde bulunduğumuz süre zarfında daha ileriki günlerde de sosyal yaşamda da böyle olacaktır. Alnımız açıktır ve veremeyeceğimiz hiçbir hesap da yoktur.”

“Denetime açık, şeffaf bir kurum”

Kalkınma Bankası’nın denetime açık şeffaf bir kurum olduğunu, verilemeyecek hiçbir hesap olmadığını vurgulayan İbrahimoğlu, bankanın, Anayasal ve Yasal kurumların kendilerine verdiği yetkilerle denetime her zaman açık olduğunu, yalpan tüm icraatların Yasalar, Tüzükler ve Yönetim Kurulu Kararları çerçevesinde yapılmakta olduğunu kaydetti.

“Yasal haklarımı kullanmaktan geri durmayacağım”

“Yapılan icraatlarla ilgili hakkımda ne bir soruşturma gündemdedir ne de gelecek seçimlerde milletvekilliği adaylığına soyunmaktayım. Kişisel hırs ve ihtirasların sonucunda yapılan yayınlara cevap vermedikçe ‘kalkınma babandan miras mı kaldı?’ diyecek kadar haddini aşan bir şekilde şahsımı ve ailemi hedef alacak kadar kendini kaybederek saldırganlaşan bu zihniyete cevap vermenin boşa harcanan zaman olduğunu düşünüyorum” diyen İbrahimoğlu, görevini yapmaya devam edeceğini belirtti.

İbrahimoğlu şöyle devam etti:

“Bu ve benzer yayınlarla gerek Kalkınma Bankası’nı gerekse şahsımı hedef alarak yıpratıp toplum içerisinde itibarsızlaştırmaya çalışanlara bundan sonra cevap verme gereği duymayacağımı, yaratılmaya çalışılan algı operasyonu ve kısır çekişmelerin içerisine çekilmeye çalışıldığımın bilinci ile haddini aşan yayınlar karşısında yasal tüm haklarımı kullanmaktan da geri durmayacağımı bu vesile ile belirtmek isterim.”

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir