En Ust

13 Temmuz 2024

Menü Altı
Menü Altı

Atun: “Bütçe 7 ayda 242 milyon TL fazla verdi”

Atun: “Bütçe 7 ayda 242 milyon TL fazla verdi”

Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun, uyguladıkları büyüme stratejileriyle ülkede gözle görülür refah artışı ve istikrar sağlandığını; ülkenin 7 yıldır kesintisiz büyüdüğünü, bütçe açıklarının kapandığını ve bu yılın ilk 7 ayında da 242 milyon TL bütçe fazlası verildiğini söyledi.

KKTC Kalkınma Bankası’nın, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı himayesinde, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Ofisi katkılarıyla düzenlediği “Bölgesel Kalkınma ve Kümelenme Zirvesi” bu sabah başladı.

Golden Tulip Otel’de yer alan toplantı tüm gün sürecek. Zirve kapsamında kümelenme konulu sunumlar yapılacak ve ilgili paydaşların katılımıyla, kümelenme konusunda yol haritası çıkarmak üzere çalıştay gerçekleştirilecek.

Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun ve Kalkınma Bankası Müdürü Ercan İbrahimoğlu’nun açılış konuşmalarını gerçekleştirdiği etkinlikte, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Seyit Mehmet Apak ve Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu da hazır bulundu.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan toplantıda, Meclis Başkanı Sibel Siber’in mesajının okunmasının ardından, Kalkınma Bankası Genel Müdürü Ercan İbrahimoğlu konuşma yaptı.

İbrahimoğlu: “Yol haritasına yardımcı olacak”

Konuşmasında Kalkınma Bankası’nın icraatlarından bahseden İbrahimoğlu, kümelenme faaliyetleri kapsamında ilgili paydaşların katkılarıyla Sanayi Strateji Raporu hazırlandığını ifade etti.

Kalkınma Bankası’nın kümelenme faaliyetlerine teknik ve finansal destek sağlamayı hedeflediğini kaydeden İbrahimoğlu, panelin ardından gerçekleştirilecek çalıştaydan çıkan sonuçların yol haritası çıkarmakta yardımcı olacağını anlattı.

Zirvenin amacının, “bölgesel kalkınma ve kümelenme faaliyetlerinin desteklenmesi, paydaşlar arasındaki diyalog ile koordinasyonun geliştirilmesi, kümelenme için iş merkezlerinin kurulmasının teşvik edilmesi ve kümelenme alanında finansal desteklerin önerilmesi” olduğunu ifade eden Kalkınma Bankası Müdürü Ercan İbrahimoğlu, paydaşlarla birlikte neler yapılabileceği sorusuna daha net cevap arayacaklarını kaydetti.

Atun: “Kalkınma için altyapı hazır olmalı”

Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun etkinlikte yaptığı konuşmada, kalkınmanın sağlanabilmesi için ülke altyapısının hazır ve kalkınmaya müsait olması gerektiğine işaret etti.

Sadece elle tutulur gözle görülür altyapının değil, makro ekonomik altyapının da hazır ve rasyonel halde olmasının önemine işaret eden Atun şöyle devam etti:

“Ülkemiz rasyonelleşme sürecine 2000-2002 döneminde girmiş ancak 2004-2006 dönemi sağlanan yüksek büyüme performansı, hükümetler için aldatıcı olmuş ve reform ihtiyacı görmezlikten gelinmiştir.

Ekonomimizin kronik sorunların kök nedeninde, kamu maliyesinin yapısal sorunları yatmaktaydı. Yönetilemeyen yüksek bütçe açıkları sonucunda ekonomimiz 2007-2009 döneminde yatırımlarda düşüş, yeni vergiler, vergi artışları, pahalılık, işsizlik ve yatırım iştahının azalması gibi önemli sorunlar yaşadı.

Ekonomimiz 2007-2009 yıllarında yüksek oranlı ekonomik küçülme yaşadı.”

Hükümete geldikleri 2009 yılında mali disiplinin sağlanması, reform politikalarının uygulanması, piyasa ekonomisinin güçlendirilmesi ve ekonominin dışa açılması için 2010-2012 Ekonomik Programı’nı hazırladıklarına işaret eden Atun, Programın temel hedeflerini şöyle sıraladı:

Kümelenme Zirvesi Golden Tulip’te yapılıyor

“Piyasa ekonomisinin kurumsallaşması, ekonomide verimlilik artışı, ekonomide dinamik bir büyüme ortamının oluşması, ekonomideki belirsizlik ortamının giderilmesi ve böylelikle ekonomide daha sağlıklı bir büyüme ortamı tesis edilmesi, kamu harcamalarının disiplin altına alınması, verimsiz KİT’lerde bütçe disiplinini sağlanması, mali sektör reformu, ülke potansiyelinin artırılması adına yatırım teşviklerinin artırılması, yatırımların artırılması ve verimliliğin artırılması hedefiyle özelleştirmelerin yapılması ve kamunun düzenleme ve gözetim rolünün güçlendirilmesi.”

“KKTC 7 yıldır kesintisiz büyüyor”

“Uyguladığımız büyüme stratejileri ülkemizde gözle görülür refah artışı gelmiş ve istikrar sağlanmıştır” diyen Atun “2010-12 yılında uygulamaya aldığımız istikrar programıyla birlikte, 2010-2017 döneminde KKTC 7 yıldır kesintisiz büyümektedir. Bu süreçte, bütçe disiplini sağlanarak bütçe açıkları yönetilebilir hale gelmiştir” dedi.

“7 ayda 242 milyon TL bütçe fazlası”

2017’nin ilk 7 ayında 242 milyon TL bütçe fazlası verildiğine işaret eden Atun, bunun 84 milyon TL’sinin Türkiye Cumhuriyeti kaynaklarından, 171,8 milyon TL’sinin ise yerel gelir fazlasından sağlandığını belirtti.

Bütçe gelirlerinde, Türkiye Cumhuriyeti kaynakları hariç yüzde 19,2 artış olduğunu belirten Atun, KKTC devletinin cari borcunun tarihte ilk kez kapanarak yerini cari fazlaya bıraktığını kaydetti.

“Makro ve mikro ekonomi alanında da önemli işlerimiz var” diyen Atun, “Çok değer verdiğimizi kümelenme ile üretim kapasitemizi artırma ve kültürel zenginliğimiz altında saklı duran potansiyelimizi açığa çıkaracağız” şeklinde konuştu.

“Daha fazla katma değer, daha fazla istihdam ve iş olanağı”

Atun şöyle devam etti:

“Daha fazla katma değer artırmak, daha fazla istihdam ve iş olanakları sağlamak ve milli gelirimizi geliştirmek için her alan ve her sektörde artık yenilikçi ve rekabet edebilir olmalıyız. Özellikle ada güzelliklerine sahip olan ülkemizin yöresel ve kültürel zenginliklerini ticari kazanca yansıtmanın yollarını araştırmak görevimizdir. Bu açıdan baktığımız zaman yerel unsurlarımızın kendine özgü yönleri değerlendirmemiz gereken önemli bir potansiyel olarak ortaya çıkmaktadır.

Bakanlık olarak, coğrafik ürün niteliği taşıyan ve yerel kültürümüzün temel bileşenlerinden olan yerel ürünlerimizin iç ve dış pazar zorluklarını aşabilmeleri için güçlü stratejilere ihtiyacı vardır. Özellikle sanayileşmemiş ürünlerimizin katma değerinin yükseltilmesi, üreticinin daha geniş ölçekte üretim yapabilmesi, ürünün markalaşması, yurt içi ve yurt dışı pazarlara erişme ve buralarda tutunması için kümelenmeyi bir stratejik işbirliği faktörü olarak kabul etmekteyiz. Bu nedenle bakanlığımız öncelikli olarak yerel ürün üretiminin teşviki kapsamında kümelenme çalışmalarını desteklemektedir.

Özellikle AB’de, birçok KOBİ’nin küme oluşumu vasıtası ile uluslararası pazar başarıları yakaladığını gözlemlemekteyiz.

İç pazar ölçeğimizin darlığı nedeni ile zengin ürün içeriği, yöresel özellik ve coğrafik çeşitliliğe sahip birçok küçük üreticinin teknoloji ile tanışması, yeni ve tamamlayıcı üretim modellerine erişmesi, ortak AR-GE çalışmaları yapabilmesi, ölçek ekonomisi fırsatına sahip olarak işlem maliyetlerini indirmek gibi ön avantajlar sağlayabilmesi mümkün olacaktır.

KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanlığı olarak kümelenme olgusunu, kültürel yerel ürün zenginliğimizi yerel küme yapılanmalarını teşvik ederek, küçük üreticinin refah artışını sağlamak adına ekonomik kalkınmamızı destekleyen bir politika yaklaşımı olarak kabul etmekteyiz.”

Ekonomi ve Enerji Bakanı Atun, zirvenin sonunda gerçekleştirilecek çalıştaydan çıkacak sonucun, bakanlığının resmi kalkınma ve kümelenme politikalarının şekillenmesine katkı koyacağını da sözlerine ekledi.

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir